Corona-update : 10 januari 2022


Beste ouders,

Op maandag 10 januari heropenen de scholen weer na drie weken kerstvakantie. We kijken er naar uit om onze kinderen terug te verwelkomen, maar tegelijk blijft het wat bang afwachten hoe de situatie de volgende week/weken zal evolueren.
Meteen worden dan de nieuwe coronamaatregelen specifiek voor scholen van kracht. Deze zijn in grote lijnen dezelfde als voor de vakantie. Er is wel een verandering naar de quarantainemaatregelen. We zetten de belangrijkste (nieuwe) regels even voor jullie op een rijtje:

Gewijzigde test- en quarantainestrategie

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid aangevuld met de ministers van Onderwijs heeft beslist hoe de test- en quarantainemaatregelen er vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie uitzien in de scholen.

Basisonderwijs

 • Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar in regel een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Voor kinderen in de kleuterklassen is er geen mondmaskerplicht. Kleuters worden sowieso ingeschaald als laagrisicocontacten.

 • Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.

 • Als een leerling een hoogrisicocontact had buiten de klas en daardoor in quarantaine moet, mag het kind wel uit quarantaine om naar school te gaan. Let wel: als het hoogrisicocontact binnen het gezin gebeurde, moet het kind wel in quarantaine blijven.

 • De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.

 • De ministers roepen ouders ook op om hun kind sowieso, ook als het geen symptomen vertoont, zo dicht mogelijk vóór aanstaande maandag 10/1 te testen met een zelftest én om dat preventief elke week te doen tot aan de krokusvakantie. Zo kan een extra verdedigingsmuur opgeworpen worden rond de scholen.

We begrijpen dat deze regels en oproepen niet altijd even prettig zijn. Sommige waren of zijn zelfs stof tot discussie…
Wij willen jullie vragen om als ouder steeds te denken en handelen vanuit de bezorgdheid om alle kinderen en de leerkrachten zo veilig mogelijk naar school te kunnen laten gaan.
De gebruikelijke (hand)hygiëne, afstandsregels en aandacht voor verluchting zullen ook weer dagelijkse aandachtpunten zijn. Zo zal er vanaf maandag in ieder (klas)lokaal op school een CO²-meter aanwezig zijn.

Bedankt voor jullie volgehouden medewerking!
Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 


Corona-update : 4 december 2021

 

 

Beste ouders,

Scholen dicht of scholen open?
Afstandsonderwijs of niet?
Vragen die ons gisteren de hele dag bezighielden…
Het was dan ook pas op het einde van de schooldag, vlak voor het weekend, dat het nieuws ons bereikte.

Deze nieuwe richtlijnen gaan in vanaf maandag 6 december (uiterlijk op 8 december):

 • Er komt een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Dat betekent dat alle kinderen van de lagere school tijdelijk verplicht worden om in binnenruimtes een mondmasker te dragen. Gelieve dus dagelijks één of liefst enkele mondmaskers voor je kind te voorzien. Buiten mogen de mondmaskers af, als de kinderen intense fysieke contacten vermijden. We zullen er op toezien dat de kinderen regelmatig tussendoor een ‘adempauze’ krijgen door even buiten te gaan.
   
 • Een klas zal in 1 week in quarantaine worden geplaatst vanaf 2 vastgestelde besmettingen. Deze maatregel gaat in vanaf 8 december. Tot nu toe was dit nog niet nodig op onze school, maar het valt te verwachten dat dit sneller zal gebeuren gedurende de komende 2 weken. Gelieve hier alvast rekening mee te houden…
   
 • De luchtkwaliteit in de klassen moeten goed opgevolgd worden. Vanaf 900 ppm moet er extra verlucht worden. Vanaf 1200 ppm moet het lokaal worden verlaten. Verluchting blijft dus essentieel. We hadden reeds extra CO²-meters besteld, zodat er in elke klas een geplaatst kan worden. We verwachten die levering op maandag of dinsdag.
   
 • Alle buitenschoolse activiteiten worden tijdelijk stopgezet.
   
 • De kerstvakantie wordt vervroegd met een week. De schooldeuren gaan dicht vanaf 18 december. Alle activiteiten die daarna nog gepland waren en in de mededelingen of het infokrantje waren opgenomen, vervallen uiteraard. Welke gevolgen dit heeft voor de oudercontacten en rapportering, moeten we nog bekijken. Van zodra dat voor ons duidelijk wordt, informeren we u hier uiteraard weer over.

We mogen gerust stellen dat de voorbije weken hectisch zijn geweest. We hopen dat we met de huidige maatregelen samen veilig de kerstvakantie halen.

Vriendelijke groeten en blijf ondertussen gezond,

Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 


Corona-update : 29 november 2021

 

 

 • Het blijven ongewone tijden met ongewone maatregelen… Het is de voorbije weken duidelijk geworden dat het voor ons, als school, moeilijker en moeilijker wordt om het ‘hoofd boven water’ te houden. Daarom zijn er, in overleg met het schoolbestuur, enkele minder prettige beslissingen genomen: het annuleren van het grootouderfeest, het tijdelijk stopzetten van deelname aan de buitenschoolse sportactiviteiten, … Wij bekijken dit steeds vanuit het oogpunt van de veiligheid. Wij vragen dan ook begrip voor deze maatregelen.

 

 • Het is zeer belangrijk dat u uw kind goed in de gaten houdt. Als het symptomen heeft of u twijfelt,
  raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Hij beslist of verder onderzoek nodig is. Wij kunnen en mogen die inschatting als school
  niet maken, ook al wordt ons dat soms wel eens gevraagd…

  Houd in ieder geval uw kind thuis als het zich niet goed voelt: in het belang van uw eigen kind, maar ook in het belang van de gezondheid van andere kinderen en leerkrachten.

 

 • Vanaf 29.11.21 is de nieuwe richtlijn dat een klas in quarantaine wordt geplaatst vanaf 3 besmettingen binnen de 7 dagen.
  Wij moeten dan altijd een melding maken aan het CLB die dan de regie overneemt. Wij volgen het aantal besmettingen per klas
  nauwgezet op. Na elke melding van een nieuw positief testresultaat bij de kinderen, krijgt u hierover een brief met richtlijnen via mail.
  Het is dan ook belangrijk voor ons dat u elk testresultaat, zowel positief als negatief, direct aan ons meldt.
  Voor alle duidelijkheid: een zelftest wordt niet aanvaard als geldig testresultaat!

 

 • In de lagere school zullen de kinderen al zeker tot aan de kerstvakantie in de klassen eten.
  De refter wordt dus niet gebruikt om het mengen van klasgroepen in binnenruimtes te vermijden.

 

 • De kinderen zullen tot aan de kerstvakantie in de klas een vaste plaats krijgen.
  Tot dan wordt er dus al zeker niet van plaats gewisseld.

 

 • Aangezien verluchting van de klaslokalen één van de belangrijkste preventieve richtlijnen is, hebben we hier extra aandacht voor.
  Uiteraard blijft de verwarming de hele tijd aanstaan, maar het is geen slecht idee dat de kinderen tijdens de koudere dagen
  een extra warme trui dragen of zich in laagjes kleden.
  Ook heeft onze school extra CO²-meters aangekocht om de luchtkwaliteit in de klassen op te volgen.

 

 • Er wordt gevraagd om de aanwezigheid van ouders op school zoveel mogelijk te beperken.
  Daarom zullen de oudercontacten digitaal worden georganiseerd. U krijgt via de klasleerkracht hierover nog verdere info.

 

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2021 - 2022 te bekijken.