Wijziging van datum - “speeluurtje voor instappertjes 1ste kleuterklas”

Beste ouders,

Omdat de kerstvakantie een week vervroegd wordt, kan het geplande speeluurtje van 21 december niet doorgaan.
Daarom zullen we dit verschuiven naar dinsdag 14 december.

Om de verplichte veiligheidsmaatregelen te respecteren, zullen we elk bezoek “per gezin” plannen.
Iedereen krijgt een individueel tijdsslot van 20 minuten.

Samen zorgen we voor een goed geventileerde klas, handhygiëne, mondmasker en onderlinge afstand.  

Indien ook jij interesse hebt in een kennismaking met ons 1ste kleuterklasje, mag je contact opnemen via het mailadres van de juf:  kleuters1varenwinkel@hotmail.com  Zij zal met u contact opnemen om verder af te spreken.

We wensen jullie allen een zalige Kerst, een gelukkig Nieuwjaar én een mooie start in de schoolcarrière van zoon of dochter!

Met vriendelijke groet, 
Het schoolteam

 


Corona-update : 4 december 2021

 

 

Beste ouders,

Scholen dicht of scholen open?
Afstandsonderwijs of niet?
Vragen die ons gisteren de hele dag bezighielden…
Het was dan ook pas op het einde van de schooldag, vlak voor het weekend, dat het nieuws ons bereikte.

Deze nieuwe richtlijnen gaan in vanaf maandag 6 december (uiterlijk op 8 december):

 • Er komt een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Dat betekent dat alle kinderen van de lagere school tijdelijk verplicht worden om in binnenruimtes een mondmasker te dragen. Gelieve dus dagelijks één of liefst enkele mondmaskers voor je kind te voorzien. Buiten mogen de mondmaskers af, als de kinderen intense fysieke contacten vermijden. We zullen er op toezien dat de kinderen regelmatig tussendoor een ‘adempauze’ krijgen door even buiten te gaan.
   
 • Een klas zal in 1 week in quarantaine worden geplaatst vanaf 2 vastgestelde besmettingen. Deze maatregel gaat in vanaf 8 december. Tot nu toe was dit nog niet nodig op onze school, maar het valt te verwachten dat dit sneller zal gebeuren gedurende de komende 2 weken. Gelieve hier alvast rekening mee te houden…
   
 • De luchtkwaliteit in de klassen moeten goed opgevolgd worden. Vanaf 900 ppm moet er extra verlucht worden. Vanaf 1200 ppm moet het lokaal worden verlaten. Verluchting blijft dus essentieel. We hadden reeds extra CO²-meters besteld, zodat er in elke klas een geplaatst kan worden. We verwachten die levering op maandag of dinsdag.
   
 • Alle buitenschoolse activiteiten worden tijdelijk stopgezet.
   
 • De kerstvakantie wordt vervroegd met een week. De schooldeuren gaan dicht vanaf 18 december. Alle activiteiten die daarna nog gepland waren en in de mededelingen of het infokrantje waren opgenomen, vervallen uiteraard. Welke gevolgen dit heeft voor de oudercontacten en rapportering, moeten we nog bekijken. Van zodra dat voor ons duidelijk wordt, informeren we u hier uiteraard weer over.

We mogen gerust stellen dat de voorbije weken hectisch zijn geweest. We hopen dat we met de huidige maatregelen samen veilig de kerstvakantie halen.

Vriendelijke groeten en blijf ondertussen gezond,

Schoolteam Bergom-Varenwinkel

 


Corona-update : 29 november 2021

 

 

 • Het blijven ongewone tijden met ongewone maatregelen… Het is de voorbije weken duidelijk geworden dat het voor ons, als school, moeilijker en moeilijker wordt om het ‘hoofd boven water’ te houden. Daarom zijn er, in overleg met het schoolbestuur, enkele minder prettige beslissingen genomen: het annuleren van het grootouderfeest, het tijdelijk stopzetten van deelname aan de buitenschoolse sportactiviteiten, … Wij bekijken dit steeds vanuit het oogpunt van de veiligheid. Wij vragen dan ook begrip voor deze maatregelen.

 

 • Het is zeer belangrijk dat u uw kind goed in de gaten houdt. Als het symptomen heeft of u twijfelt,
  raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts. Hij beslist of verder onderzoek nodig is. Wij kunnen en mogen die inschatting als school
  niet maken, ook al wordt ons dat soms wel eens gevraagd…

  Houd in ieder geval uw kind thuis als het zich niet goed voelt: in het belang van uw eigen kind, maar ook in het belang van de gezondheid van andere kinderen en leerkrachten.

 

 • Vanaf 29.11.21 is de nieuwe richtlijn dat een klas in quarantaine wordt geplaatst vanaf 3 besmettingen binnen de 7 dagen.
  Wij moeten dan altijd een melding maken aan het CLB die dan de regie overneemt. Wij volgen het aantal besmettingen per klas
  nauwgezet op. Na elke melding van een nieuw positief testresultaat bij de kinderen, krijgt u hierover een brief met richtlijnen via mail.
  Het is dan ook belangrijk voor ons dat u elk testresultaat, zowel positief als negatief, direct aan ons meldt.
  Voor alle duidelijkheid: een zelftest wordt niet aanvaard als geldig testresultaat!

 

 • In de lagere school zullen de kinderen al zeker tot aan de kerstvakantie in de klassen eten.
  De refter wordt dus niet gebruikt om het mengen van klasgroepen in binnenruimtes te vermijden.

 

 • De kinderen zullen tot aan de kerstvakantie in de klas een vaste plaats krijgen.
  Tot dan wordt er dus al zeker niet van plaats gewisseld.

 

 • Aangezien verluchting van de klaslokalen één van de belangrijkste preventieve richtlijnen is, hebben we hier extra aandacht voor.
  Uiteraard blijft de verwarming de hele tijd aanstaan, maar het is geen slecht idee dat de kinderen tijdens de koudere dagen
  een extra warme trui dragen of zich in laagjes kleden.
  Ook heeft onze school extra CO²-meters aangekocht om de luchtkwaliteit in de klassen op te volgen.

 

 • Er wordt gevraagd om de aanwezigheid van ouders op school zoveel mogelijk te beperken.
  Daarom zullen de oudercontacten digitaal worden georganiseerd. U krijgt via de klasleerkracht hierover nog verdere info.

 

 

 

Klik hier voor de vakantiedagen van het schooljaar 2021 - 2022 te bekijken.