ABC van het huiswerk

Onze school vindt huiswerk belangrijk én zinvol, en vraagt daarom aan de ouders om dit stipt op te volgen bij zijn/haar zoon of dochter. Het “ABC van het huiswerk” kan u hierbij helpen.

Afspraken maken met uw kind.

Begeleiden waar nodig.

Controleren indien moet.

Huistaken en lessen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag meegegeven worden. Er blijven uiteraard bijkomende lessen te leren, variërend per graad.

Indien uw kind niet in de mogelijkheid was om zijn/haar huiswerk te maken of zijn/haar les te leren wegens een grondige reden (vb. ziekte) vragen we de ouders om dit aan de betrokken leerkracht mee te delen. Tijdens de toetsenperiode kan de leerkracht beslissen om geen huiswerk mee te geven.

Er kan bij de toetsenplanning evenwel geen rekening gehouden worden met de naschoolse activiteiten van de kinderen zelf.


Leren leren oefentips voor ouders en kinderen