Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit vier geledingen (plaatselijk schoolbestuur, oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft overleg-, advies- en informatierecht. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

In onze school worden de leden van de ouder- en personeelsgeleding door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Deze verkozenen brengen verslag uit binnen hun eigen geleding. Voor onze ouders dient dit dus via het oudercomité / ouderkring te gebeuren.

Namens de ouders:Quirina Ooms   (Bergom)
Anne Van Es(Bergom)
Jan Schepers(Varenwinkel)
Namens de personeelsleden:Yvette Goos(Varenwinkel)
Lidy Van Reet(Bergom)
Wim Van Looy(Bergom)
Namens de lokale gemeenschap:Martine Mans(Varenwinkel)
Wim Giskes(Bergom)
Namens plaatselijk schoolbestuurKatrien Neirinckx
Rachel Peetermans     
Geert Brys   
Frank Claessen
Directie:Lien De Boel
Luc Leys