Er bestaat nog veel taboe rond hoofdluizen, zowel bij ouders, leerlingen als leerkrachten. Een eerste stap om dit te doorbreken is het geven van de juiste informatie. Op deze pagina vinden jullie de schoolafspraken rond hoofdluizen en infobrief CLB.